عشق به میهن، توتیای ایران امروز

فتح اله دهقان: دانتش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

« عنکبوت ارلانه دارد آدمی دارد  وطن         عنکبوت آسا توهم دور وطن تاری بتن

بهر حفظ لانه خود می تند تار عنکبوت             زعنکبوتی کم نه ای، ای غافل از حفظ وطن

عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد             معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب وطن»

«حاج محمد اسماعیل مازندرانی» 

همه موجودات به زیستگاه خود که کنام، آشیانه ، خانه، کشور و وطن نامیده می شود علاقه داشته و برای حراست از آن نهایت سعی و تلاش خود را انجام می دهند. در ادیان، فرهنگ ها  و … مختلف نیز دفاع از وطن جایگاه خاصی دارد. تاریخ جهان مملو از هم آوردی و جنگ هایی است، که در سطوح فردی، محلی، ملی، منطقه ای و جهانی برای دفاع و در جهت اعتلای وطن صورت گرفته است. تاریخ ایران سرشار از سعی و تلاش و فداکاری انسانهای پاک باخته ای که همه چیز حتی جان شیرین خود را نیز فدای این مملکت نموده اند( در این مقال فرصت پرداختن به همه آن ها نیست) به عنوان نماد و سمبل کوروش کبیر که افکار، روش، منش، زمامداری و حکومت داری، تساهل و تسامح، احترام به حقوق و عقاید دیگران بدون توجه به خاستگاه قومی و اعتقادات دینی و باورهای آن ها زبانزد خاص و عام می باشد. به قول هرودوت، جان خود را در راه دفاع از کشور از دست داد. از سوی دیگر در طول تاریخ، انسان ها در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و… دارای اختلاف نظر بوده و می باشند. اختلاف نظر وقتی در فضایی منطقی و آگاهانه و … باشد، به عنوان موتور محرکه و توسعه کشور می باشد. ولی اگر در فضایی آشفته همراه با جمود فکری و منافع شخصی باشد سمی مهلک برای کشور است. از زاویه دیگر همه بایستی بدانند که کشور باستانی و کهن ایران دارای رقبا و دشمنان تاریخی است، که شغال وار منتظر فرصتند، که در صورت وجود مشکل برای این سرزمین، کلاهی از این نمد برای خود دست و پا کنند. حتی آن هایی که در طول تاریخ نه جایگاهی در فرهنگ تمدن جهان دارند و نه شاهدی از حکومت داری و سیاست ورزی منتظرند احساس حقارت تاریخی خود را جبران کنند. همان ها، کشور ایران را که مردمش دین اسلام را که بشارت عدالت، مساوات، برابری و برادری می داد پذیرفته و در حال حاضر یکی از مراکز ثقل جهان اسلام است به عنوان رقیب خود می دانند. در این شرایط خطیر، حساس و در این پیچ خطرناک تاریخی که کشور ایران در آن قرار گرفته همه موظفیم که از ایران حراست نموده و به آیندگان تحویل دهیم. عشق به کشور ساروجی معجزه گر است که می تواند همه ایرانیان را با افکار، عقاید و گرایش های سیاسی مختلف به یکدیگر وصل نماید و استوانه ای سترگ است، که همه گرد آن جمع شویم و مملکت ایران را از این بحران نجات دهیم. نخبگان کشور در این غوغای زمانه وظیفه ای مضاعف دارند،و آن روشن گری و آگاهی بخشی به مردم و هشدار و وانذار به حاکمان و سیاستمداران و دولتمردان کشور است. آن ها موظفند بحران های زیادی را که این مرز و بوم در طول تاریخ به خود دیده است به تصویر کشیده و یادآوری نمایند که به همت و همدلی و همکاری مردم ایران و تدبیر حاکمان کاردان از همه بحران ها سرافراز بیرون آمده و همچنین به آن ها امیدواری حل مشکلات و عبور از این طوفان سهمگین را بدهند. همچنین شرایط فعلی کشور و معضلات و مشکلات را تجزیه و تحلیل نموده به آن ها توصیه نمایند که باید با عقل و درایت و آینده نگری که برخاسته از نبوغ و وقت شناس ایرانیان است کشور را به سر منزل مقصود هدایت نماید. نیک می دانیم بر اساس آیه قرآن، لانه عنکبوت «اوهن البیوت» است؛ یعنی سست ترین خانه ها اما در وجود عنکبوت بر مبنای نظام آفرینش و فطرت، غیرت و عصبیتی است که همین لانه سست را به زیباترین وجه محافظت می کند. درس و اعتبار این تمثیل جز این نیست که عزم و غیرت عنکبوت را پیشه وطن داری خویش نماییم و ایران عزیز را با همه توان و اشتیاق حفظ نماییم. نامه اخیر اردشیر زاهدی که با وجود اختلافات شدیدی که با حکومت فعلی ایران دارد. به دفاع از مردم ایران برخاسته نیز شروع خوبی می باشد. این مسئله می تواند الگویی باشد برای اپوزسیون خصوصا آن بخش کوچکی که حاضر به ساقط کردن جمهوری اسلامی حتی به قیمت تجزیه ایران می باشند و گروهها و جریان های داخلی که به دنبال منافع گروهی و باندی زودگذر خود هستند.و از منافع و امنیت ملی غافل هستند. خالی از لطف نیست بدانیم، در انقلاب مشروطیت سید محمد طباطبایی از رهبران روحانی مشروطه در نامه ای به عین الدوله صدراعظم می نویسد: به خداوند متعال و به جمیع انبیاء و اولیاء قسم به اندکی مسامحه و تاخیر ایران از دست  می رود. من اگر جسارت کرده و بکنم معذورم، زیرا که ایران وطن من است، اعتبارات من در این مملکت است، خدمت من به اسلام در این محل است، عزت من تمام بسته به این دولت است.می بینم این مملکت به دست اجانب می افتد و تمام شئونات و اعتبارات من می رود. پس تا نفس دارم در نگهداری این مملکت می کوشم بلکه هنگام لزوم جانم را در راه این کار خواهم گذاشت.

به عنوان یک ایرانی که علاقمند و عاشق وطنم ایران می باشم مطالبی را به عرض ملت ایران، اپوزسیون و گروهها و جریان های سیاسی داخلی می رسانم:

1-کشور ایران در طول تاریخ حیات پر فراز و نشیب خود حوادث و رویدادهایی را به خود دیده است. ایرانی که دوره ی کوروش کبیر بر جهان حکومت می کرد و دوره ای همچون فترت و سستی شاه سلطان حسین صفوی را و … برخود دیده است، در تاریخ ایران حکومت ها آمدند و رفتند ولی ایران ماند. هر چند اصطلاحا از شکل اسب به شکل گربه درآمده است. ما مردم ایران موظفیم با عقل و درایت که برخاسته از هوش و نبوغ ایرانی می باشد  از آن حراست نموده و به آیندگان بسپاریم.

2-همه می دانند و من نیز معترفم که مملکت دارای مشکلاتی می باشد.

3-اپوزسیون خارج از کشور شاید به علت دوری از کشور شناخت صحیح و کاملی از مسائل داخلی کشور نداشته باشند ولی قطعا به خوبی از شرایط منطقه ای و جهانی مطلع می باشند. شایسته است که مواظب افکار، حرکات و برنامه های خود بوده. و با مطالعه و تامل برخاسته از عقلانیت و آینده نگری حرکت نمایند. و در دام آن بخش کوچکی از اپوزسیون که خواهان سرنگونی حکومت ایران حتی به قیمت تجزیه ایران هستند نیفتند.

4-آیا اپوزسیون خارج کشور و گروهها و جریان های داخلی به این مسئله توجه دارند که شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که به محض سستی و فتور در حکومت مرکزی و در گسست های تاریخی بعضی از  اقوام علم تجزیه خواهی به پا کرده و به دنبال تجزیه ایران خواهند بود.

5-نخبگان و دلسوزان ایران بایستی به وظیفه خطیر خود در این موقعیت سرنوشت ساز عمل نموده و شرایط کشور، منطقه و جهان را برای حکومت گران و مردم تجزیه و تحلیل و پیشنهادهایی را برای عبور از این گردنه و پیچ تاریخی خطرناک ارائه نمایند.

6- حاکمان و سیاست مداران بایستی شرایط حساس و خطیر کشور را درک نموده و به  هشدارها، تذکرات و پیشنهادات نخبگان علاقمند  به مملکت و دلسوز توجه نموده و در رفتار ملی، منطقه ای و بین المللی خود تجدید نظر نمایند.

7-مردم ایران و نخبگان بایستی با عقلانیت و منطق و آینده نگری تصمیم گرفته و کاری نکنند که باعث پیشمانی و از دست رفتن کشور ایران شود. همچنین بایستی توجه نمایند که دخالت خارجی، دموکراسی و توسعه را به دنبال نخواهد داشت. بایستی هوشیار باشیم که رسیدن به دموکراسی و توسعه نیاز به فرهنگ سازی و تعامل سازنده با جهان دارد. همه بایستی به این مسئله اساسی توجه نمایند که رقبا و دشمنان تاریخی این مرز و بوم منتظر فرصتند تا ایران را نابود کنند. هر چند بعضی از آنها به ظاهر دم از دوستی با ایران می زنند.

8- مردم ایران و سیاستمداران بایستی به این مسئله توجه نمایند شرایط فعلی کشور با دوران های گذار و گسست های تاریخی همچون سقوط رضا شاه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 1357 متفاوت بوده و در این رویدادها حکومت ها جابه جا شدند ولی ایران ماند.

9-  آیا با توجه به شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی در صورت تضعیف حکومت مرکزی، کشور به طرف هرج و مرج و پیش خواهد رفت و آینده ای همچون سوریه، لیبی، عراق و … در انتظار کشور خواهد بود؟

کجا رفت آن دانش و هوش ما              که شد مهر میهن فراموش ما

 

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا