عضویت آقای دکتر سید هادی زرقانی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عتف

بر اساس ابلاغ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شعبه استان خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران به مدت چهار سال به عضویت حقیقی کمیسون  تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا