عضویت آقای دکتر سید هادی زرقانی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عتف

بر اساس ابلاغ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شعبه استان خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران به مدت چهار سال به عضویت حقیقی کمیسون  تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا