فراخوان هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

بسمه تعالی

 

فراخوان هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

حکمرانی، سیاست و دوستی

 

تشدید چالش های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و بحران حکمرانی در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه فراز و فرودهای شدید دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا در دو ساله اخیر بررسی انواع الگوهای حکمرانی، سیاست ورزی و نحوه تعامل با بازیگران فروملی، ملی و فراملی را به الزامی اجتناب ناپذیر تبدیل ساخته است.

انجمن علوم سیاسی ایران در راستای تحلیل، تبیین و آینده پژوهی ” حکمرانی، سیاست و دوستی ” و نیز گسترش مطالعات بین رشته ای و تعامل و همکاری اصحاب دانش سیاست با سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی با همکاری تعدادی از نهادهای علمی و اجرایی مشارکت کننده مبادرت به برگزاری این همایش ملی در اواسط بهار سال 1392 می نماید.

ضمن اعلام محورهای مهم و اصلی همایش از اساتید، صاحبنظران و دانش پژوهان درخواست می شود چکیده خود را حداکثر تا 300 کلمه تا تاریخ 1391/10/10  و اصل مقالات را حداکثر تا 7000 کلمه با رعایت ضوابط علمی و ارجاع درون متنی تا تاریخ  1391/12/10 به دبیرخانه همایش به آدرس پست الکترونیک ipsaconference1392@yahoo.comارسال فرمایید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 66493412 و 66974140 و 09331303004 تماس حاصل فرمایند.

 

محورهای همایش:

حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مبانی و الگوهای نظری

حکمرانی، سیاست و دوستی؛ در بستر تاریخ: از تدبیرمنزل تا مدیریت جهانی

– حکمرانی، سیاست و دوستی؛ آینده پژوهی و مطالعات بین رشته ای

حکمرانی، سیاست و دوستی؛ الگوهای عملی و مطالعات تجربی

حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مطالعه مقایسه ای: شمال و جنوب

– حکمرانی، سیاست و دوستی؛ چالش ها و منتقدان آن در عصر جهانی شدن

امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه

– سیاست دوستی و حکمرانی خوب در ایران؛ از آرمان تا واقعیت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا