فرمول شکست‌ ناپذیری برجام برای ایران

مصاحبه دکتر مرتضی قورچی (نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و استایار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی) با سایت بورسان

(این تحلیل صرفا دیدگاه مصاحبه شونده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…

 

فرمول شکست‌ ناپذیری برجام برای ایران

در برنامه گفتگوی ویژه امروز چهارشنبه اول اردیبهشت‌‌ماه، جایگاه ایران در اقتصاد شبکه‌ای و چالش‌های پیش رو با حضور مرتضی قورچی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نائب‌رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران واکاوی شد.

در این برنامه، ظرفیت‌های برجام برای پیوند به اقتصاد شبکه‌ای و جهانی، مورد بررسی قرار گرفت و توصیه شد تا نگاه موزائیکی و پازلی با تقسیم‌بندی کشورها، کنار گذاشته شده تا با نگاه شبکه‌ای بتوانیم اقتصاد ایران را به حلقه‌های اقتصاد جهانی پیوند دهیم.

https://bourseon.com/3Xjx-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا