فضای جغرافیایی و سازماندهی سیاسی

فضای جغرافیایی و سازماندهی سیاسی

نویسندگان: مراد دلالت و سعید صادقلو

انتشارات انتخاب بهار 1394

بدون شک همه به این نکته باور داریم که رشتۀ جغرافیای سیاسی در ایران، رشته‌ای نوپا و جدید محسوب می‌شود. همواره اکثر بزرگان این علم، این سخن بر زبانشان بوده است که باید دوستداران جغرافیای سیاسی، به دنبال نوشتن و تولید معرفت برای شناساندن این رشته در جامعه باشند. جغرافیای سیاسی رشته‌ای کاربردی است که اگر کمی بیشتر، دست‌اندرکاران جامعه با توانایی‌های آن آشنا شوند، بدون شک بسیاری از معضلات جغرافیایی- سیاسی موجود برطرف خواهد شد. یکی از مفاهیم کلیدی در این رشته، بحث فضا و چگونگی سازماندهی سیاسی آن است. نگارندگان بر آن شدند تا مطالبی را راجع به این بُعد کاربردی جغرافیای سیاسی به رشته تحریر درآورند.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا