فضا بعد چهارم قدرت

تألیف: دکتر محمد حسن نامی و ابوالفضل شامی

ناشر:زیتون سبز، سهره

فناوری فضایی امروزه به عنوان ابزاری جهت گسترش رفاه، صلح، توسعۀ علمی- فرهنگی و پیشرفت اقتصادی در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. ملل مختلف جهان بر اساس توانمندیهای علمی، قابلیتها و تلاشی که از خود نشان داده اند به نوعی از این فناوری بهره برداری می نمایند. امروزه بر اساس ضریب بهره مندی از فناوری­های نو، کشورهای جهان رتبه بندی می شود و هر کشوری که دارای فناوری برتر و میزان بهره مندی از آن بیشتر باشد، از قدرت برتری برخوردار می باشد. بر این اساس کشورهای پیشرفته صنعتی با نهادینه نمودن کاربرد فناوری فضایی در زندگی روزانه، عرصه های گوناگون کاربردی این فناوری را به حوزه هایی مانند مخابرات، سنجش از دور، شبکه های اطلاع رسانی، حفاظت از محیط زیست، و… گسترش داده­اند. در این میان کشورهای در حال گسترش نیز با سرمایه گذاری در عرصۀ فضا سعی دارند با بستر سازی و ارتقا سطح علمی و فناوری خود، دست یابی به این فناوری را افزایش و میزان کاربرد آن را در کشورشان گسترش و وسعت دهند. این کتاب، ضمن بیان مسائل پایه ای و مهم در خصوص فناوری فضایی و فعالیتهای فضایی کشور، حوزه های تخصصی سنجش از دور و تصویربرداری فضایی را به خوبی تبیین نموده است. این کتاب در پنج  فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: ساختار فضا

فصل دوم: رژیم حقوقی فضا

فصل سوم: کارکردهای فضا

فصل چهارم: فناوری فضایی

فصل پنجم: فناوری فضایی ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا