قطـــب عــلـمی جغرافیای سیاسی دانشــگاه تربـیت مـــدرس با مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند

قطـــب عــلـمی جغرافیای سیاسی دانشــگاه تربـیت مـــدرس با مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

 

سخنرانی علمی: ایران و اقیانوس هند

 

سخنران:دکتر یدالله کریمی پور- استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی


زمان: یکشنبه    19 بهمن ماه 1393 ساعت 10-12


مکان:دانشگاه تربیـت مـــــــدرس،دانشکدۀ علوم انسانی، سالن استاد دکتر شکویی

 

حضور برای کلیۀ علاقمندان آزاد است

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا