مبانی جغرافیای سیاسی ویرایش با تجدید نظر اساسی

مبانی جغرافیای سیاسی ویرایش با تجدید نظر اساسی

نویسندگان: دکتر دره میرحیدر، دکتر عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی

در ویراست جدید کتاب مبانی جغرافیای سیاسی سعی شده با طرح مباحث و مصادیق جدید، جدول، شکل ها و نقشه های رنگی جدید به فهم و درک دانشجویان دوره کارشناسی از مطالب کتاب کمک شود.

در فصل اول با عنوان چیستی جغرافیای سیاسی که برای اولین بار در این ویراست آمده، ضمن ارائه تعریفی از جغرافیای سیاسی و تبیین آن، تحولات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از دیر باز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم ضمن ارائه تعریفی جدید از کشور(state) ویژگی های آن از دیدگاه جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل آخرین نقشه سیاسی جهان( 2011) و خصوصیات به روز شده تمامی کشورهای مستقل در آن، طی جداولی در دسترس دانشجویان قرار داده شده است. فراتر از آن، ساختار سیاسی- فضایی اتحادیه اروپا به عنوان پدیده ای جدید در مباحث جغرافیای سیاسی همراه با جدول و نقشه رنگی در این فصل آمده است.

در فصل چهارم، مبحث چیستی علت وجودی و اندیشه سیاسی حکومت و تفاوت میان آنها و اهمیتی که در مطالعات جغرافیای سیاسی دارند با ارائه مثالهایی از عراق، سودان و آفریقای جنوبی تبیین شده است. ضمنا بحث درباره ملت و هویت ملی و سیر تکوین ناسیونالیسم در غرب و رابطه میان ناسیونالیسم و حکومت ملی، از مباحث جدید این فصل به شمار می روند. بحث درباره طبقه بندی پایتخت ها، پایتخت های سنتی و علل جابجایی آنها در کشورهای مختلف از طریق دو جدول و یک شکل جدید تکمیل شده است. همچنین بحث درباره موجودیت اقلیم کردستان عراق به عنوان یک ساختار سیاسی – فضایی ویژه نیز در  زیر عنوان اشکال حکومت آورده شده است.

در فصل پنجم با تعریف جدیدی از چیستی جغرافیای سیاسی دریاها و مولفه های مربوط به آن، پراکندگی قلمرهای سرزمینی و مناطق دریایی کشورهای جهان توسط یک نقشه رنگی به تصویر کشیده شده است. در این فصل وجود دو نقشه رنگی دیگر، یکی مربوط به خط مبدأ و مرز دریای سرزمینی ایران ودیگری قلمرو دریایی کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس تحولی جدید است. در فصل پنجم برای اولین بار بحث نسبتا مفصلی هم درباره مرز هوایی و تاریخچه قوانین مربوز به آن و نقض حریم هوایی و حقوق بین الملل صورت گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا