مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی انجمن  ژئوپلیتیک ایران با حضور هیأت مدیره انجمن، اعضاء و نماینده کمیسیون انجمنهای علمی ایران در سالن همایش های سرای محله خاقانی برگزار شد. در این جلسه که با سخنرانی آقای دکتر صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک آغاز شد، گزارش مالی یکسال گذشته انجمن توسط سرکار خانم دکتر نسرین خانیها و گزارش عملکرد انجمن توسط دکترمراد کاویانی راد دبیر انجمن  ارائه شد و در ادامه آقای دکتر رومینا بازرس انجمن به ارائه گزارش پرداختند. در پایان انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن انجام شد و اعضای هیأت مدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای هفتمین دوره هیأت مدیره:

1- دکتر سید یحیی صفوی

2- دکتر یدالله کریمی پور

3-دکتر هادی اعظمی

4- دکتر نسرین خانیها

5- دکتر یوسف زین العابدین

و بازرسان انجمن:

1- دکتر مراد کاویانی راد

2- دکتر هادی زرقانی

{yoogallery src=[/images/gallery/majma93] width=[150]}


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا