محورهای فراخوان مقاله

1- ماهیت تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • اسلام خواهی آرمانی و هویت طلبانه دینی و باز گشت به خویشتن اسلامی
 • اسلام خواهی بنیاد گرایانه
 • اسلام خواهی مردم سالاری دینی
 • اسلام خواهی سازگار با ارزشهای دموکراتیک و نوگرایانه
 • دموکراسی خواهی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی
 • عدم توسعه یافتگی و فقر عمومی
 • استعمار ستیزی، غرب ستیزی، سلطه ستیزی بیگانه
 • الزامات منطقه ای و رشد احساسات ضد اسراییلی و تضاد اعراب – اسراییل
 • استبداد و دیکتاتور ستیزی داخلی
 • رشد جامعه مدنی و مطالبات شهروندی
 • تضاد و مبارزه طبقاتی، قومی، فرهنگی، و جغرافیایی
 • بی عدالتی جغرافیایی و اجتماعی

2- بیداری اسلامی و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • نقش اسلام خواهی و غرب ستیزی در تحولات مزبور
 • ژئوپلیتیک مذهب و تحولات مزبور

3- منشأ رشد اندیشه های سیاسی و نیروهای اسلامی، و نقش آنها در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • چرایی رشد اندیشه های سیاسی اسلامی در منطقه
 • دلایل رشد نیروها و گروههای اسلامی و موفقیت آنها در کسب قدرت سیاسی
 • نقش اندیشه ها و نیروهای اسلامی در تحولات منطقه

4- تأثیر تحولات جدید بر دورنمای ژئوپلیتیکی آینده خاورمیانه و شمال آفریقا

 • تحولات جدید و تأثیر آن بر آینده کشورهای منطقه
 • تحولات جدید و تأثیر آن بر پان عربیسم
 • تحولات جدید و تأثیر آن بر آینده مسئله اعراب و اسرائیل
 • تحولات جدید تأثیر آن بر استراتژی انرژی
 • تحولات جدید و تأثیر آن براستراتژی های جهانی
 • تحولات جدید و تاثیر آن بر رشد اندیشه ها و نیرو های اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر جهان اسلام و رشد جنبشهای دینی و اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر سازمان کنفرانس اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر امنیت منطقه ای و جهانی
 • آینده جنبشها و نیروهای اسلامی در منطقه

5- نقش رسانه ها و فضای مجازی در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • تاثیر رسانه های داخلی و منطقه ای و ماهواره ای مانند الجزیره، بی بی سی و غیره
 • تاثیر فضای مجازی بویژه شبکه های اجتماعی و ای میلها و غیره

6- رشد اسلامگرایی در منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا و رابطه آن با دموکراسی، حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی

 • نقش جوانان در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
 • نقش زنان در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
 • نقش قبایل و قومیت ها در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

7- تاثیر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بر جمهوری اسلامی ایران

 • تاثیر تحولات مزبور بر منزلت و موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا
 • تاثیر تحولات مزبور بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی و شمال آفریقا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا