مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران در همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی

انجمن ژئوپلیتیک ایران و شعبه خراسان رضوی در برگزاری همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیرعلی شیر نوایی که در 18 لغایت 20 بهمن ماه 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد، مشارکت و همکاری دارد.

وب سایت همایش: http://amiralishir.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=128

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا