مصاحبه دکتر هادی اعظمی با برنامه مثبت اراده (ویژه برنامه انتخابات شوراها)

دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) به مناسبت انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا در برنامه مثبت اراده (ویژه برنامه انتخابات شوراها) که در روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال 1400 ساعت ۱۷:۴۵ در شبکه خراسان رضوی برگزار شده بود حضور یافتند و این انتخابات را از دیدگاه جغرافیای انتخابات تحلیل کردند.

ارجاع به این تحلیل

ژئوپلیتیک ایران،انجمن (1400) مصاحبه دکتر هادی اعظمی با برنامه مثبت اراده (ویژه برنامه انتخابات شوراها)، مصاحبه، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا