معرفی فصلنامه

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستيار سردبير: دکتر زهرا احمدي‌پور

مدير اجرايي: مصطفي قادري حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.

اين فصلنامه در پايگاههاي استنادي علوم جهان اسلام (ISC) به نشاني www.Isc.gov.ir،  اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي به نشاني www.sid.ir و كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز به نشاني www.srlst.com نمايه مي‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا