2 شهریور 1390 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

راهنمای تهیه و ارسال مقالات

از مؤلفان گرامي تقاضا مي‌شود براي جلوگيري از تأخير در داوري مقالات ارسالي، نکات زير را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.   فصلنامه ژئوپليتيک تنها مقالاتي را ارزيابي مي‌کند که در حوزه ژئوپليتيک و جغرافياي سياسي باشد. همچنين مقالات مربوط به حوزه روابط بين‌الملل، علوم سياسي، علوم استراتژيک و ساير رشته‌ها و گرايش‌هاي وابسته نيز

ادامه مطلب »

مشاوران علمی فصلنامه

1. اتکينسون، ديويد دانشگاه هال ـ انگلستان (استاد جغرافيا) 2. ادهيکاري، سوديپتو دانشگاه پتنا ـ هندوستان (استاد جغرافياي سياسي) 3. براون، استانلي دانشگاه کنتاکي ـ آمريکا (استاد جغرافيا) 4. تايلور، پيتر دانشگاه لاف‌بارو ـ انگلستان (استاد جغرافياي سياسي) 5. جانستون، رونالد دانشگاه بريستول ـ انگلستان (استاد جغرافيا) 6. دادس، کلاوز دانشگاه لندن ـ انگلستان (استاد

ادامه مطلب »

معرفی فصلنامه

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران مدير مسئول: دکتر محمد اخباري سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا دستيار سردبير: دکتر زهرا احمدي‌پور مدير اجرايي: مصطفي قادري حاجت ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي

ادامه مطلب »

هیات تحریریه فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک

احمدي‌پور، زهرا دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران (دانشيار جغرافياي سياسي) 2. اخباري، محمد دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران (دانشيار جغرافياي سياسي) 3. پاپلي يزدي، محمدحسين دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران (استاد جغرافيا) 4. پيشگاهي‌فرد، زهرا دانشگاه تهران ـ ايران (استاد جغرافياي سياسي) 5. حافظ‌نيا، محمدرضا دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران (استاد جغرافياي سياسي) 6. حيدري،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا