مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

نویسنده: دکتر هادی ویسی

انتشارات سمت 1394

جغرافیای سیاسی به عنوان شاخه‌ای از علوم جغرافیایی، مفاهیم، رویکردها، دیدگاهها و نظریه‌های مختلفی در خصوص بعد سیاسی فضا دارد. در نظریه‌های کلاسیک تا دهه 60 میلادی عمدتاً بر عوامل و فرایندهای شکل‌گیری، بقا و فروپاشی کشور و در دوره 70 تا 90 میلادی با استفاده از روش‌شناسی های جدید علمی، به موضوعاتی نظیر تحلیل فرایندهای سیاسی و اثرگذاری آن بر فضای جغرافیایی و منابع تهدید و تنش میان کشورها توجه می‌شد. از اواسط دهه 90 میلادی با آشکار شدن نشانه‌های فرایندهای جهانی شدن و برآمدن شهرهای مهم جهانی به عنوان کانون تحولات و مدیریت فرایندهای فراملی، پارادایم جدیدی از نظریه‌سازی و تحلیل در جغرافیای سیاسی به وجود آمد که محوریت آن شهرهای جهانی و روابط بین آنهاست. کتاب حاضر ضمن بررسی و ارائة مفاهیم پایه جغرافیای سیاسی، به نظریه‌ها، رویکردها و دیدگاههای مهم جغرافیای سیاسی از آغاز تاکنون پرداخته و سعی کرده است آنها را نقد و بررسی کند.

سرفصلهای اصلی کتاب

پیشگفتار
فصل اول: اصول و مفاهیم جغرافیای سیاسی
فصل دوم: سیر تکوین اندیشه‌های سیاسی حکومت
فصل سوم: نظریه‌های جغرافیای سیاسی
فصل چهارم: نظریه‌های جغرافیای سیاسی شهری


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا