مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران

نوشته جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا که درسال 1391 و در همایش جغرافیای سیاسی کاربردی که از سوی انجمن ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ارائه گردید.
بنظر میرسد طرح مزبور یکی از نیازهای اساسی کشور برای ساماندهی ساختار اداری حکومتی کارامد برای اداره بهینه امور کشور می باشد. امید است اعضای انجمن بویژه اساتید و دانشجویان عزیز این رشته، با مطالعه این مقاله با نقش جغرافیای سیاسی در ساماندهی ساختارهای اداری حکومتی و دولتی آشنا شوند.

http://s13.picofile.com/file/8402010184/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا