مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی

کتاب مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی، تألیف دکتر سید هادی زرقانی-استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

ناشر: دانشگاه علوم انتظامی

مرز‌های بین‌المللی نشانگر استقلال تمامیت ارضی هر کشور است. احترام به حد و مرز‌های هر کشور برای کلیه کشور‌ها امری لازم و ضروری است. بسیاری از تضاد‌ها و ستیز‌های بین کشور‌های همجوار ناشی از عدم رعایت مرز‌های بین‌المللی است.

کتاب حاضر به بررسی مرز از حیث مفاهیم، اصطلاحات، اختلافات، انواع، کارکرد، توسعه و امنیت مرز پرداخته است. این اثر در ده فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مرز و سرحد می‌پردازد و فصل دوم به معرفی اصطلاحات مرزی و علایم و نشانه‌های مرزی که آشنایی با آنها در فهم و درک بهتر مسائل مرز به ویژه کارکرد مرز‌ها، تأثیر بسزایی دارد. در فصل سوم مراحل استقرار و تثبیت خط مرز با ذکر مثال‌هایی از مرز‌های ایران و سایر کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و در فصل چهارم طبقه‌بندی مرز‌های بین‌المللی از ابعاد گوناگون و بر اساس نظریه‌های مختلف بررسی شده است. فصل پنجم به بررسی کارکرد‌های مرز به ویژه کارکرد‌های نوین مرز‌ها می‌پردازد و مهم‌ترین اختلافات مرزی با ذکر نمونه‌های متعدد تاریخی محور فصل ششم را تشکیل می‌دهد. در فصل هفتم با یک رویکرد تاریخی به نقش قدرت‌های بزرگ در تعیین و ترسیم مرز‌های بین‌المللی پرداخته شده است و نگرش اسلام در مورد مرز‌های سرزمینی موضوع فصل هشتم را تشکیل می‌دهد. در فصل نهم آمایش مناطق مرزی در قالب سیاست‌های مختلف و آثار آن بر مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام در فصل دهم مهم‌ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر مرز‌ها به ویژه بر کارکرد امنیتی و ارتباطی آن پرداخته شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا