مقدمه ای بر ژئوپلیتیک محیط زیست

نویسنده: دکتر سهراب عسگری- دانش آموخته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران

ناشر: انتشارات نویسنده

کتاب مقدمه ای بر ژئوپلیتیک محیط زیست در نوع خود برای نخستین بار در کشور چاپ گردیده است. نویسنده در فصل اول این کتاب تلاش نموده ضمن تبیین مفهوم ژئوپولیتیک در رویکردهای غربی و بیان دیدگاه خویش در این زمینه، به بررسی نظریات مهم ژئوپولیتیکی مطرح شده در یک قرن گذشته در دنیا بپردازد.
در فصل دوم این کتاب مفهوم محیط زیست و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن مورد بحث و بررسی واقع شده است. مفهوم محیط زیست در رویکرد تاریخی آن همچنین جایگاه ویژه در این کتاب دارد که مورد کنکاش قرار گرفته است.
تخریب محیط زیست در گستره جهانی که در سالهای اخیر به مرور در حال فراگیر شدن می‎باشد، توسط این محقق از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی تلاش نویسنده کتاب مقدمه‎ای بر ژئوپولیتیک محیط زیست بر این واقع شده تا تصویر آینده زندگی نوع بشر، در صورت ادامه تخریب‎های محیط زیست به گونه روشنی نشان داده شود. دیدگاه” محیط زیست: رویکرد اخلاقی به ژئوپولیتیک” برای نخستین بار توسط ایشان مطرح شده است. طرح روی جلد کتاب به درستی غرض اصلی نویسنده آن را بیان می‎کند.

این کتاب شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیکی

فصل دوم: محیط زیست برایند اثرات متقابل انسان و طبیعت

فصل سوم: حفاظت محیط زیست، یک بررسی تاریخی

فصل چهارم: تخریب جهانی محیط زیست

فصل پنجم: محیط زیست رویکرد اخلاقی ژئوپلیتیک

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا