نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران برگزار شد.

نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» ساعت ۲۰ تا ۲۲ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد.

در این پیش نشست، دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران با موضوع «کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»، دکتر سهراب عسگری، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران با موضوع «حکمرانی منابع آب و عرصه های طبیعی»، دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با موضوع «تبیین نسبت عدالت فضایی و کشورداری» به بیان دیدگاه‌های تخصصی خود پرداختند. دبیر علمی نشست را دکتر سید محمد تقی رئیس السادت، دبیر انجمن ژئوپلیتیک بر عهده داشت.

فایل صوتی نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران در کانال تلگرام انجمن به ادرس iag2002@ بارگذاری شد. علاقمندان و اعضای انجمن برای دانلود به کانال انجمن مراجعه فرمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا