نشستِ بررسی «کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)»

♦️انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای، و موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار میکند .♦️

(یک ماه /یک کتاب)
《4》

?️ نشستِ بررسی کتاب چین برنده شده؟
(چالش چین در برابر برتری آمریکا)

?️با حضور :
⚜دکتر ابراهیم آقا محمدی
?️دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اراک و مترجم کتاب

⚜دکتر احمد بخشی
?️ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

⏰ زمان : شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | ساعت ۱۹:۰۰

?لینک نشست :

https://join.skype.com/LQJ4Yq8GTU5e

? @psbirjand

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا