نشست ایران و تاجیکستان؛ گذشته، حال، آینده

مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی، انجمن ژئوپلیتیک ایران و هسته پژوهشی سیاست خارجی چند همسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کنند؛

عنوان نشست:
ایران و تاجیکستان؛ گذشته، حال، آینده

سخنرانان؛
نظام الدین زاهدی
سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران

دکتر علی اشرف مجتهد شبستری
اولین سفیر ایران در تاجیکستان

دبیر نشست؛
دکتر سید هادی زرقانی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان :
دوشنبه 11 بهمن 1400 ساعت 18 تا 20

لینک نشست :
https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/h-zarghani

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا