نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس

با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس آجا در تالار رجایی دانشکده برگزار گردید.

این نشست با سخنرانی اساتید ذیل برگزار شد:

دکتر اعظمی: رابطه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با مسائل نظامی

دکتر زرقانی :ماهیت و قلمرو جغرافیای نظامی

دکتر جان پرور: ژئوپلیتیک و مرزها

دکتر مفیدی: ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery//11111]width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا