نشست چالشها و راهکارهای جغرافیایی توسعه در ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری گروه جغرافیای سیاسی و انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و سازمان مدیریت بحران برگزار می کنند.

نشست تخصصی یک روزه با عنوان:
چالشها و راهکارهای جغرافیایی توسعه در ایران

سخنرانان:

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
عنوان سخنرانی : تغییر اقلیم و چالش‌های آن

دکتر منوچهر فرج زاده
استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان سخنرانی : مزیت ها و محدودیت های جغرافیای طبیعی کشور در راستای توسعه

دکتر حسن افراخته
استاد جغرافیای روستایی دانشگاه خوارزمی
عنوان سخنرانی : تحلیل روند توسعه اقتصادی ایران از منظر جغرافیا

دکتر عليرضا محرابی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عنوان سخنرانی : جغرافیای توسعه یا توسعه جغرافیایی، کدام قرائت ؟

دکتر صادق کرمی
معاون منابع انسانی شرکت سایپا و عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
عنوان سخنرانی : جغرافیا،مدیریت منابع انسانی و توسعه

مدیر نشست:
دکتر مصطفی قادری حاجت
عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمان: دوشنبه 30 بهمن 1402
از ساعت 14 الی 18

مکان: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، طبقه چهارم، سالن استاد میر حسنی

به شرکت کنندگان در این نشست گواهی حضور اعطا می شود

09221549817
09143311510

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا