نشست علمی آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش های هیدروپلیتیکی در ایران)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، معاونت آموزشی متوسطه، اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا برگزار میکند:

آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش های هیدروپلیتیکی در ایران)

مدرس نشست:

دکتر سید هادی زرقانی

دبیر نشست:

حسین نژاد عباسی

زمان:

یکشنبه 26 دی ماه 1400 – ساعت 18 الی 20

مخاطبان:

دبیران زمین شناسی، انسان و محیط زیست، جغرافیا و مطالعات اجتماعی

لینک ثبت نام:

http://form.razaviedu.ir/teach/view.php?id=44726

لینک ورود:

http://www.skyroom.online/ch/zamani_h/geography

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا