نشست علمی «تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرن معاصر در حوزه دریایی و راهکارهای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات»

در راستای همایش ملی فرصتها و تهدیدهای نوپدید دریایی برگزار میشود:

نشست علمی (محور) با عنوان:

«تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرم معاصر در حوزه دریایی و راهکارهای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات»

تاریخ و زمان: 1402/08/04، ساعت: 07:30

مکان: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا