نشست علمی نظریه گسل های ژئواستراتژیک _ چارچوب تبیین سیاست کنونی و آینده جهان

گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

عنوان نشست: نظریه گسل های ژئواستراتژیک _ چارچوب تبیین سیاست کنونی و آینده جهان

سخنران: جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

دبیر نشست: جناب آقای دکتر ابراهیم رومینا

تاریخ برگزاری: ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۲:۰۰_۱۰:۰۰

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی

جهت حضور مجازی در این نشست به لینک اینترنتی درج شده بپیوندید:

https://engage.shatel.com/b/t77-tsi-2cj-ibf

شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر:
09965042616

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا