نشست علمی نقش مناطق آزاد در شرایط جدید تحریم

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی  جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

نقش مناطق آزاد در شرایط جدید تحریم

سخنران: مهندس محسن نریمان مدیرعامل منطقه تجاری صنعتی ارس


تحلیل استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد در شرایط تحریم

سخنران: دکتر صمد عزیز نژاد، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی

 

زمان: 18 آذر ماه 1397 ساعت 9:30 الی 12

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، سالن شهید ابراهیمی


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا