نشست علمی «هیدروپلیتیک ایران و افغانستان» برگزار شد.

شست علمی «هیدروپلیتیک ایران و افغانستان» از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی ساعت 21 شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی با موضوع «راهبرد هیدروپلیتیک افعانستان و امنیت آبی شرق ایران»، دکتر احمد بخشی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با موضوع «مدیریت منابع آبی در افغانستان و چرایی تشدید اختلاف با ایران»، دکتر حسین فرجاد امین پژوهشگر در حوزه هیدروپلیتیک با موضوع «روئین تن سازی سیستان نقطه پایان رؤیای نفت در مقابل آب» و دکتر حسین رحیمی، پژوهشگر در حوزه افغانستان با موضوع «هیدروپلیتیک هیرمند و حقابه ایران از رودخانه فرامرزی هیرمند» به بیان نظرات علمی و تخصصی خود پرداختند. دبیر علمی این نشست دکتر سید محمد تقی رئیس السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا