نشست علمی گذری بر ذات انگاری جنگ و صلح برگزار شد.

نشست علمی “گذری بر ذات انگاری جنگ و صلح” با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح و انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی با حضور دانشجویان و علاقمندان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

{yoogallery src=[/images/gallery//gozari]width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا