نشست علمی: گذری بر ذات انگاری جنگ و صلح

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن مطالعات صلح، انجمن علوم علوم سیاسی ایران و انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:


نشست علمی گذری بر ذات انگاری جنگ و صلح

 

سخنرانان:

دکتر یدالله کریمی پور، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر طاهره ابراهیم پور، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو انجمن مطالعات صلح

دکتر شهروز شریعتی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر کمیته علمی سیاست خارجی انجمن علوم سیاسی ایران

دکتر حسین ربیعی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران


زمان، سه شنبه 19 آبان 1394، ساعت 15 الی 17

مکان: تهران، خیابان انقلاب، دروازه دولت،  ابتدای خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، سالن دانشکده زمین، روبروی سالن 17 شهریور.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا