نظریه گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در کشور

نظریه گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در کشور

در قالب مصاحبه با دکتر محمدرضا حافظ نیا بهمن ماه1396

سوال: آیا گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفهای امکان پذیر هست؟

پاسخ: جوابش مشخص است. کاری نیست که امکانپذیر نباشد. باید شرایط آن فراهم شود. اولین شرط تحقق پذیری یک سیاست یا یک برنامه، اراده سیاسی دولت و حکومت است. یعنی اگر سران و مقامات سیاسی یک کشور تصمیم جدی بگیرند و بخواهند سیاست یا برنامه ای را اجرا کنند می توانند تا حد زیادی شرایط انجام آنرا فراهم، و آن سیاست را عملیاتی و اجرا کنند. مهمترین مسئله ای که در رابطه با تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای وجود دارد، مسئله تامین منابع مالی آن است. چون نیروی انسانی ارتش حرفهای کادر و کارمند رسمی دولت محسوب می شود و باید منابع مالی برای تامین حقوق آنها فراهم باشد. مثلا در یک ارتش نیم میلیون نفری حرفه ای، طبیعتا نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت یا حکومت محسوب می شوند. ضمن اینکه می توان منابع مالی و اعتبارات سالیانه ارتش وظیفه ای که بسیار قابل توجه می باشد را در بودجه سالیانه کشور به ارتش حرفه ای اختصاص داد…..

دریافت متن کامل این مصاحبه

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا