نقش ژئوپلیتیسین ها در شرکت های سرمایه گذاری و مسابقه با محوریت ایده پژوهی تا بازار و کارآفرینی

➖«پژوهش در خدمت جامعه»
گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

➖عنوان نشست: نقش ژئوپلیتیسین ها در شرکت های سرمایه گذاری

➖سخنران: آقای دکتر فرشاد به آبادی
مدیرعامل مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان

➖دبیرنشست: آقای همایون عبدی
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

➖تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲
➖ساعت: ۱۲:۰۰_۱۰:۰۰

➖مسابقه با محوریت ایده پژوهی تا بازار و کارآفرینی

➖سخنرانان:
۱_ آقای علیرضا ریحانی

۲_ خانم مژگان قانع

۳_ آقای سید شهاب‌الدین رضوی

۴_ آقای عرفان رضوانی

➖تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲
➖ساعت: ۱۲:۳۰_۱۱:۳۰

➖محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی

➖جهت حضور مجازی در این نشست به لینک اینترنتی درج شده بپیوندید:

https://engage.shatel.com/b/t77-tsi-2cj-ibf

➖شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۹۶۵۰۴۲۶۱۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا