نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر

و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال

سخنران: دکتر دره میرحیدر

بنیانگذار جغرافیای سیاسی ایران

زمان: سه شنبه 30 مهر 1398 ساعت 10 تا 12

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

 

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا