هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری برگزار شد

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری با تاکید برراهبردهای توسعه شهری، در تاریخ 20و21آبان ماه 94  توسط دانشگاه فردوسی مشهد، شورای اسلامی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و با مشارکت تعدادی از دانشگاهها و مراکز از جمله انجمن ژئوپلیتیک ایران، در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

محورهای هفتمین کنفرانس در قالب های زیر طبقه بندی شد:

راهبردهای توسعه شهری (محورویژه)

شهرایرانی-اسلامی

برنامه ریزی ومدیریت شهری

گردشگری مذهبی و زیارت

حمل و نقل شهری

شهر و محیط طبیعی

مدیریت بحران و امنیت شهری

جامعه و فرهنگ شهری

اقتصاد شهری

معماری و شهرسازی

بافت های فرسوده و حاشیه نشینی

شهر هوشمند

مسائل ویژه کلانشهرمشهد

درحاشيه برگزاري هفتمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري چهارکارگاه آموزشي در روز سه شنبه مورخ 19/8/ 94 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با موضوعات زیر برگزار شد:

بهبود خدمات اورژانس پيش بيمارستاني 115 در شهر هوشمند مشهد

واکاوي مفاهيم نظريه چيدمان فضايي با نگاهي به مدلسازي در معماري و فضاهاي شهري

بازآفريني فضاهاي شهري پايدار

مباني پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي در پرتوجامعه شناسي شهري و توسعه.

 

{yoogallery src=[/images/gallery//kon777]width=[150]}

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا