همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند:

همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت

(http://www.pgsp.ir)

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 25 آذرماه 1393

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات  25 دی ماه 1393

زمان برگزاری همایش 4 و 5 اسفندماه 1393

تلفن تماس: 82884671

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا