همایش ملی «روش ها و ایده های نو در اقتصاد مرز؛راهکارها و چالش ها»

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند: همایش ملی «روش ها و ایده های نو در اقتصاد مرز؛راهکارها و چالش ها»

محورهای همایش:

1..شناسایی موانع حقوقی،قانونی و سیاستگذاری در اقتصاد مرز

2.دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک

3.اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مرز

4.توانمندسازی جوامع محلی و اقتصاد مرز

5. اقتصاد گردشگری و مناطق مرزی

6.کارآفرینی و توسعه مناطق مرزی

7.شیوه های نوین حکمرانی و اقتصاد مرز

8.راهکارهای برون رفت از اقتصاد غیر رسمی (قاچاق کالا، مواد مخدر ، سوخت و کولبری و …) در مناطق مرزی

9. جریان سازی گفتمان اقتصاد محور در توسعه و امنیت مرزها

10.آشنایی با تجارب و ایده های کشورهای مختلف جهان در زمینه اقتصاد مرز

11. مرزهای شرقی ایران و شناسایی ظرفیت های اقتصادی آن

مکان برگزاری: خراسان جنوبی،بیرجند،دانشگاه بیرجند،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه جغرافیا

زمان برگزاری: 25 و 26 بهمن ماه 1402

شماره دبیرخانه: 056 3102 6157

مهلت ارسال آثار: 20/11/1402

ایمیل همایش: BESCH1@birjand.ac.ir

لینک ثبت نام در همایش: https://conf.birjand.ac.ir/besch1/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا