هیات تحریریه فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک

  1. احمدي‌پور، زهرا

دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران

(دانشيار جغرافياي سياسي)

2. اخباري، محمد

دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران

(دانشيار جغرافياي سياسي)

3. پاپلي يزدي، محمدحسين

دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران

(استاد جغرافيا)

4. پيشگاهي‌فرد، زهرا

دانشگاه تهران ـ ايران

(استاد جغرافياي سياسي)

5. حافظ‌نيا، محمدرضا

دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران

(استاد جغرافياي سياسي)

6. حيدري، غلامحسن

دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران

(استاديار جغرافياي سياسي)

7. صفوي‌همامي، يحيي

دانشگاه امام حسين (ع) ـ ايران

(دانشيار جغرافياي سياسي)

8. عزتي، عزت‌الله

دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران

(دانشيار جغرافياي سياسي)

9. گنجي، محمدحسن

دانشگاه تهران ـ ايران

(استاد جغرافيا)

10. متقي، ابراهيم

دانشگاه تهران ـ ايران

(استاد علوم سياسي)

11. ميرحيدر، دُره

دانشگاه تهران ـ ايران

(استاد جغرافياي سياسي)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا