وبینار تخصصی تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات برگزار شد.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی جغرافیا کشور و انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن‌های علمی جغرافیا دانشگاه‌های خوارزمی، محقق اردبیلی، شیراز، شهید بهشتی، زنجان، مازندران، شهید باهنر کرمان، یزد، زابل، بیرجند، گلستان و پیام نور ارومیه وبینار تخصصی «تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات» را به صورت مجازی در روز جمعه 24 اردیبهشت ماه 1400 از 17 تا 19 برگزار کرد. در این وبینار، دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی به بیان نظرات تخصصی خود پرداخت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا