وبینار تخصصی «نگرش ژئوپلیتیک به خط سیر تحولات در اروپای شرقی (شوروی تا روسیه) با تاکید بر بحران اوکراین»

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند:

وبینار تخصصی «نگرش ژئوپلیتیک به خط سیر تحولات در اروپای شرقی (شوروی تا روسیه) با تاکید بر بحران اوکراین»

?️➖سخنرانان:
?➖ دکتر محسن جان پرور
استادیار جغرافیای سیاسی وژئوپلیتیک دانشگاه فردوسی مشهد

?➖ آقای محمد زنگویی دوم
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

? ➖مدیر نشست:
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات
دبیرانجمن ژئوپلیتیک ایران

?➖ دوشنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۱
?➖ ساعت:۲۰تا۲۲

پخش از طریق اسکای روم

لینک نشست:
http://skyroom.online/ch/anjomanelmi/geo2
لینک برنامه یک ربع قبل از شروع نشست باز می شود.
ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان خواهد بود.

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد است

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا