سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2)

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:

✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

? وبینار تخصصی 2 ?

✳️➖ ورزش به مثابه‌ی کارت بازی در ژئوپلیتیک

?➖ سخنران؛
دکتر افشین متقی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

?➖ برگزارکنندگان:
?➖ معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران

?➖ سه شنبه 21 مرداد ماه 1399

ساعت: 18 تا 20


لینک ورود:


https://vc3.khu.ac.ir/ra7chmp4plry/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا