يازدهمین جلسه کمیته علمی همایش

یازدهمین جلسه کمیته علمی همایش در مورخ 91/6/12 برگزار و در این جلسه پیرامون برگزاری همایش و زمابندی روزهای همایش تصمیم گیری به عمل آمد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا