يازدهمین جلسه کمیته علمی همایش

یازدهمین جلسه کمیته علمی همایش در مورخ 91/6/12 برگزار و در این جلسه پیرامون برگزاری همایش و زمابندی روزهای همایش تصمیم گیری به عمل آمد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا