پیام دبیر همایش

به اعتقاد بيشتر صاحبنظران، در اثر پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و رخدادهاي متعدد بعدي که عمدتا متاثر از آن بودند و نيز تحولات همزمان آن مثل جنگهاي داخلي لبنان، تشيع به يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار دنياي ژئوپليتيک تبديل شد. در اثر اين تحولات، موجي از خودآگاهي و بيداري اسلامي، کشورهاي مسلمان، به خصوص جوامع شيعي را در بر گرفت. از آنجا که انقلاب اسلامي در کانون قلمروهاي شيعي جهان رخ داده بود، به طور طبيعي تاثير گذاري هاي شديدي را در پيراموني هايي که به نوعي مکمل هاي فضايي ايران محسوب مي شوند، از خود به جا گذاشت. اين تاثير گذاري اگر چه حساسيت ها و واکنش هايي را در بين حاکمان و دولتمردان آن کشورها بر انگيخت، اما از طرف ديگر منجر به هويت يابي و خود آگاهي مردم، گروهها و جوامع شيعي در کشورهاي منطقه شد. به تدريج شيعيان در كشورهاي گوناگون از رخوت بيرون آمدند و در مسير قدرت يابي و تجديد حيات قرار گرفتند. اين فرايند در سالهاي اخير، با اشغال عراق توسط ايالات متحده، جنگ سي و سه روزه اسرائيل- حزب اله و خيزش هاي مردمي اخير در بسياري از کشورهاي منطقه، به گونه آشكارتري ادامه يافته است. به دنبال اين فرايند، موضوع شيعه و نقش آفريني آن بيش از پيش مورد توجه انديشمندان و تحليل گران مختلف قرار مي گيرد و ديدگاههاي گوناگوني در باره آن ارائه مي شود.

اکنون مسلم است که سياسي شدن شيعه در جهان ماهيتي ژئوپليتيکي پيدا کرده است. از طرفي از نقطه نظر ژئوپليتيک، مسائل ايران و تشيع با هم پيوند خورده است و اين كشور نمي­تواند نسبت به سرنوشت شيعيان بي­تفاوت باشد. بدين ترتيب درك ويژگيها و حساسيت­هاي ژئوپليتيك شيعه يك ضرورت غير قابل انكار است. انجام اين مهم در عمل با توجه به ظرافتها و پيچيدگي­هاي سياسي خاور ميانه كار چندان ساده­اي نيست كه بتوان بدون كمك گرفتن از تحقيقات و پژوهشهاي علمي و دانشگاهي به آن دست يافت. در عين حال، رجاء واثق دارد که با همکاري و مشارکت انديشمندان و متخصصان امر، علاوه بر تبيين و روشن شدن واقعيت هاي علمي در اين زمينه، دستيابي به راهکارهاي اجرايي و عملياتي نيز محقق خواهد شد.

دکتر سيد عباس احمدي

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا