پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» (پیش نشست اول)

🌐 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند:

💠 نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع « حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»
سخنرانان »💠

🎙️سخنرانان:

🔷➖ دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی

🔷➖ دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: حکمرانی منابع آب و عرصه های طبیعی

🔷➖ دکتر مصطفی قادری حاجت: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: تبیین نسبت عدالت فضایی و کشورداری

📝 دبیر علمی نشست:
🔶➖ دکتر سید محمد تقی رئیس السادت
دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمان:
📅 ➖ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
🕖 ➖ساعت ۲۰ الی ۲۲

🖥️ ➖ پخش از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی (Adobe connect)
لینک نشست :
http://vc1.khu.ac.ir/Law-1

⚫➖ لینک برنامه یک ربع قبل از شروع نشست باز می شود.

🔴➖ ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان (Guest) خواهد بود.

🔵➖ ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

⚪➖حاضرین در نشست برای دریافت گواهی نشست به سایت همایش حکمرانی و کشورداری در ایران به آدرس http://irangovernance1.khu.ac.ir/ مراجعه کنند و با ثبت نام در سایت گواهی حضور را دریافت کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا