پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» (پیش نشست اول)

🌐 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند:

💠 نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع « حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»
سخنرانان »💠

🎙️سخنرانان:

🔷➖ دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی

🔷➖ دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: حکمرانی منابع آب و عرصه های طبیعی

🔷➖ دکتر مصطفی قادری حاجت: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: تبیین نسبت عدالت فضایی و کشورداری

📝 دبیر علمی نشست:
🔶➖ دکتر سید محمد تقی رئیس السادت
دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمان:
📅 ➖ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
🕖 ➖ساعت ۲۰ الی ۲۲

🖥️ ➖ پخش از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی (Adobe connect)
لینک نشست :
http://vc1.khu.ac.ir/Law-1

⚫➖ لینک برنامه یک ربع قبل از شروع نشست باز می شود.

🔴➖ ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان (Guest) خواهد بود.

🔵➖ ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

⚪➖حاضرین در نشست برای دریافت گواهی نشست به سایت همایش حکمرانی و کشورداری در ایران به آدرس http://irangovernance1.khu.ac.ir/ مراجعه کنند و با ثبت نام در سایت گواهی حضور را دریافت کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا