پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» (پیش نشست اول)

? دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند:

? نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع « حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»
سخنرانان »?

?️سخنرانان:

?➖ دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی

?➖ دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: حکمرانی منابع آب و عرصه های طبیعی

?➖ دکتر مصطفی قادری حاجت: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
موضوع: تبیین نسبت عدالت فضایی و کشورداری

? دبیر علمی نشست:
?➖ دکتر سید محمد تقی رئیس السادت
دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمان:
? ➖ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
? ➖ساعت ۲۰ الی ۲۲

?️ ➖ پخش از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی (Adobe connect)
لینک نشست :
http://vc1.khu.ac.ir/Law-1

⚫➖ لینک برنامه یک ربع قبل از شروع نشست باز می شود.

?➖ ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان (Guest) خواهد بود.

?➖ ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

⚪➖حاضرین در نشست برای دریافت گواهی نشست به سایت همایش حکمرانی و کشورداری در ایران به آدرس http://irangovernance1.khu.ac.ir/ مراجعه کنند و با ثبت نام در سایت گواهی حضور را دریافت کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا