کارگروه های انجمن

 1. کارگروه نشر
 2. کار گروه پژوهش
 3. کار گروه روابط بین الملل
 4. کار گروه آموزش
 5. کار گروه یکسان سازی مفاهیم،اصطلاحات و روش ها
 6. کار گروه استخدام و اشتغال فارغ التحصیلان جغرافیای سیاسی
 7. کار گروه پذیرش و مدیریت امور اعضاء
 8. کار گروه تامین منابع مالی پایدار انجمن
 9. کار گروه گردهمائی های و همایش های علمی (داخلی و خارجی)
 10. کارگروه روابط عمومی
 11. کار گروه سایت انجمن

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا