کتاب الگوی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در نهج البلاغه منتشر شد.

کتاب الگوی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در نهج البلاغه به همت انتشارات کیان دانش منتشر شد.این کتاب به قلم سرکار خانم ندا حاج عظیمیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران) است.

در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم: مدیریت و ساماندهی (آمایش) سیاسی فضا یکی از حوزه های مطالعاتی رشته جغرافیای سیاسی است. جغرافیای سیاسی علم مطالعه بعد سیاسی فضای جغرافیایی است. بر این اساس مطالعه پدیده های سیاسی فضایی ناشی از ترکیب جغرافیا و سیاست
که نتیجه تاثیر و رابطه متقابل آن دو است در کانون توجه مطالعات و پژوهشهای جغرافیای سیاسی قرار دارد (حافظ نیا: ۱۳۸۷). فضای جغرافیایی به عنوان قلمرو حکومت برای اعمال اراده سیاسی و کنترل توسط یک نظام حکومتی، معمولا مورد سازماندهی و آمایش سیاسی قرار می گیرد، تا امور آن توسط حکومت یا نظام و سازمان سیاسی فضا به نحو مطلوب اداره گردد.
از آنجایی که حضرت علی علیه السلام به عنوان امام اول شیعیان و خلیفه مسلمین در رأس حکومت اسلامی قرار داشت و قلمرو جغرافیایی (کشور) حکومت اسلامی را بین سالهای 35 تا 40 هجری قمری اداره می نمود، لازم بود که این قلمرو پهناور را به نحو مناسبی از نظر جغرافیای سیاسی سازماندهی و مدیریت نماید. همچنین ایشان به عنوان حاکم اسلامی به زمامداران و حکام مناطق جغرافیایی قلمرو حکومت خود فرامین و توصیه هایی صادر فرمود که در قالب مجموعه کتاب نهج البلاغه تدوین گردیده است.
هدف این پژوهش که توسط خانم ندا حاج عظیمیان در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه تهران انجام پذیرفته، بررسی محورها و شاخصهای الگوی مدیریت و ساماندهی سیاسی فضا در دورۀ حکومت حضرت علی (ع)، بوده است. نتیجه پژوهش مذکور نشان داده که در الگوی مدیریت و ساماندهی سیاسی فضا، حضرت علی (ع) بر موارد ز یر تاکید داشته است:
۱ – برقراری عدالت، اداره بهینه امور شهروندان و تامین نیازهای آنان، به عنوان فلسفه حکومت؛
۲ – اصالت دادن به تفویض اختیار به حکام محلی و منطقه ای توام با مراقبت و کنترل، و مناسبات متفاوت با استانداران تابع و درستکار، و نیز استانداران خاطی و سرکش؛
۳- حساسیت و اهتمام جدی نسبت به دفاع از قلمرو حکومت اسلامی، و نیایش و استغاثه به درگاه خداوند متعال و نیز اصالت دادن به عقل و علم و تجربه، و اولویت دادن به دیپلماسی به هنگام عزم به جنگ؛
۴- اصالت دادن ایشان به منافع و مصالح شهروندان و اتباع قلمرو حکومت اسلامی حتی اتباع غیر مسلمان در حکمروایی؛ حق انتخاب مردم در تعیین امام خود؛ تعهدات متقابل شهروندان و حکومت، و نیز سلامت اخلاقی و رفتاری حکومت نسبت به شهروندان.
از خوانندگان ارجمند این اثر تقاضا دارم، محبت نمایند و با بزرگواری خود نقایص، انتقادات و کاستی های این اثر را به اینجانب منعکس نمایند، تا بتوانم از آنها در اصلاح و تکمیل آن در چاپهای بعدی استفاده نمایم.
علاقمندان به تهیه کتاب مزبور می توانند با شماره تلفن 09352542084 تماس حاصل نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا