کتاب جغرافیا؛نخست در خدمت صلح منتشر شد

این کتاب که در 361 صفحه از سوی انتشارات انتخاب در تاریخ 21 اردیبهشت به بازار آمده است، از دیدگاه کالبد و محتوی با کتاب دیگر دانشگاهی جغرافیایی متفاوت است. نخست آن که تنها کتاب از این دست می باشد که هیچ منبع و مأخذی ندارد. به عبارت دیگر، از آغاز تا پایان، مأخذی ارجاعی دیده نمی­ شود. دوم ،کتاب مزبور در قالب درس-گفتار تنظیم شده است. در واقع این کتاب دستاورد گردآوردی  مطالب کلاسی درس بنیان­ های ژئوپولیتیک روابط خارجی ایران است که دانشجویان آن را ضبط، پیاده و پس از ویرایش  زیر نظر استاد کریمی­ پور منتشر کرده­ اند. خانم پرستو موفقیان و حسین خالدی، دانشجویان مقطع دکتری جغرافیا(سیاسی) کار این مهم را به عهده داشته اند و در مدتی بس کوتاه که کمتر از 4 ماه بود، این کتاب همه ی مراحل گردآوری، نظم بخشی، ویرایش و چاپ و انتشار را پیمود.

کتاب حاضر متشکل از 7 فصل است:

1- ویژگی­های عمومی ژئوپولیتیک

2- فضای نزدیک پیرامونی ایران

3- کدهای استراتژیک ایران

4- تکمیل ژئوپولیتیک اختلافات ایران- همسایگان

5- صلح جغرافیایی و همسایگی

6- حل منازعه میان ایران و همسایگان

7- پیش به سوی سازگاری

استاد کریمی­ پور در 14 جلسه درس بنیان­ های ژئوپولیتیک سیاست خارجی در قالبی کلاسیک و از ساحتی انتقادی، دیدگاه رایج معرفت شناسی ژئوپولیتیک در ایران را بباد انتقاد گرفته و آن را نادرست و ناکارآمد خوانده است. در بخش­ های دیگر، ایشان ضمن تشریح کلاسیک کدهای 16 گانه ­ی استراتژیک پایدار ایران در فضای نزدیک پیرامونی، نتیجه گرفته است که هر گونه نگاه سیاهیگری و امنیتی سازی به مناسبات خارجی ایران و همسایگان، موجبات سستی پایه­ ها و بنیادهای کشور را موجب خواهد شد. وی سپس ضمن بر شمردن عمده ­ترین اختلافات ایران و همسایگان، همه­ ی آنها را قابل حل و فصل دانسته است. از این دیدگاه تنها راه رهایی فضای نزدیک پیرامونی ایران از فشردگی تلنبار شده­ ی خشونت، تهدید، بحران­ های دایمی و جنگ تغییر رویکرد استراتژی دولت ها از دیدگاه ژئوپولیتیک محور به ژئوپاسیفیک محور است. وی در ادامه­ ی بحث­ های کلاسی مبانی صلح جغرافیایی و نیز اصول همسایگی را باز کرده و در پایان استراتژی­ های حل منازعه و چیرگی صلح و سازگاری را در نگرشی ترکیبی ارایه داده است.

در آخرین پارگراف کتاب که در واقع آخرین سخنان استاد کریمی ­پور در کلاس درس نامبرده می­ باشد، آمده است:

می­ دانم و آگاهم که ندای اندیشه صلح جغرافیایی( ژئوپاسیفیک) در این فضا هنوز خریداری ندارد؛ ولی من از آن غار برون  آمده­ ای در ساحت جغرافیایم که هرگز دست از طلب ندارم. نوید می­ دهم که بی­گمان در آینده­ای نزدیک که پایان آن حداکثر دو دهه خواهد بود، مردمان در فضای پیرامونی ایران، آرام آرام، نفرت، دشمنی و جنگ را رها کرده و تجربه­ ی زندگی و زیستن در جهان آمیخته با صلح، سازش و سازگاری را تجربه خواهند کرد؛ تجربه ­ای که متکی به صلح و صلح سازی است. این جبر تاریخ است و گریزی از آن نیست.

یادآوری می­ شود، دکتر یدالله کریمی­ پور استاد تمام پایه 42 دانشگاه خوارزمی است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا