کتاب جغرافیای مقاومت و بنیان های ژئوپلیتیک ایران منتشر گردید.

کتاب جغرافیای مقاومت و بنیان های ژئوپلیتیک ایران نوشته دکتر حمیدرضا محمدی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) و محسن ناصرپور (دانش آموخته جغرافیای سیاسی) به همت انتشارات اسرار دانش منتشر گردید.
این کتاب در 5 فصل شامل فصل اول: کلیات ژئوپلیتیک، فصل دوم: ژئوپلیتیک محور مقاومت، فصل سوم: چالش های فراروی خاورمیانه، فصل چهارم: بنیان های ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر محور مقاومت در خاورمیانه و فصل پنجم : تدوین راهبرد ایران در راستای محور مقاومت در خاورمیانه تهیه و تدوین گردیده است.
در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوری های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با چالش های پیش رو است. همه این ها ایجاب می کند که فرآیند اقتصادی- اجتماعی با رویکرد راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین المللی و شناخت دگرگونی های جهانی و منطقه ای و پاسخگویی به الزامات رشد و توسعه پایدار و با ثبات کشور باشد. این رویکرد آغاز دوباره ای برای بازمهندسی جهان و تعییت سهم ما و نقش ها در دنیای آینده است. در بحبوحه تردید و تغییر، ترسیم دیدمان های آینده ، پایش مداوم تحولات و اقدامات کنش گرانه، آگاهی از روش های پیش دستانه موثر است.
کشور ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از جغرافیای آن است، در طول تاریخ همیشه مورد توجه کشورهای جهان به ویژه قدرت های جهانی بوده است. استفاده از این ظرفیت و شرایط در جهت رونق اقتصادی کشور بستگی به توانایی دولتمردان و نوع و ساختار نظام های حکومتی در تدوین سیاست خارجی داشته است که چقدر توانسته اند در دگرگونی فضای اجتماعی و شیوه معیشت مردم موثر باشند. با جهانی شدن اقتصاد، بنیان های ژئوپلیتیک ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و ایران ناگزیر وارد چرخه دیگری از حیات سیاسی و اقتصادی خود شد که نمی توانست بی نصیب از تحولات اقتصادی و بین الملل باشد. به گونه ای که ابزارهای کنترل فرآیند اقتصادی آن خارج از مرزها و بر وابستگی و پیوند اقتصادی و گاهاً سیاسی متقابل ایران با دیگر دولت ها فراهم و به صورت یک طرفه تعریف و تحمیل شود. در حالی که ارزش ژئوپلیتیکی کشور ایران به حدی بالا است که هرگونه تغییری در حاکمیت آن می توانسته است موازنه منطقه ای و جهانی را بر هم زند. این موقعیت قدرت آفرین بدون شناخت مولفه ها و بنیان های ژئوپلیتیک امکانپذیر نیست.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در چالشی عمیق با ایالات متحده آمریکا قرار دارد که در عرصه ژئوپلیتیکی جای تحلیل دارد. همچنین ایران، رژیم اشغالگر قدس را ماهیتی تحمیلی بر منطقه اسلامی در غرب آسیا می داند. ایران در اهداف ایدئولوژیک خود حذف اسراییل از جغرافیای منطقه را قرار داده است. با توجه به موارد گفته شده و حمایتهای کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا، پیشنهاد می گردد در این برهه از تاریخ می بایست به تقویت سیاسی، نظامی و جغرافیایی مقاومت توجه ویژه ای نمود.
باید تلاش کرد جغرافیای مقاومت را گسترش داده و بر تعدد بازیگران آن افزود. این موضوع، می‌تواند منجر به تنوع گزینه‌ها در سیاست خارجی شود. افزایش گزینه‌ها توان ایران را برای چانه‌زنی و کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی در منطقه شدت می‌بخشد. همچنین لازم است مقاومت را در عرصه های سیاسی تقویت نمود. ایران با استفاده از این اهرم می‌تواند در نقش یک میانجی‌گر ایفای نقش کند و منزلت سیاسی برای خود به‌دست آورد.  همچنین محور مقاومت اسباب افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران را فراهم می‌آورد و به همین دلیل عمر استراتژیک و قدرت مانور منطقه‌ای را گسترش می‌دهد.
علاقه مندان به تهیه کتاب می توانند به دفتر مرکزی انتشارات اسرار دانش به ادرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان دوازده فروردین. خیابان شهدای ژاندارمری. پلاک 126. طبقه سوم مراجعه و یا از فروشگاه اینترنتی www.asrardanesh.ir کتاب را تهیه نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا