کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران

کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی» توسط آقای دکتر سید هادی زرقانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تالیف و توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

در معرفی و مقدمه کتاب آمده است:

استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی، از دغدغه‌های اصلی حکومت‌ها از گذشته‌های دور تاکنون بوده است و در این مسیر کشورها اقدامات مختلفی را انجام داده‌اند. تشکیل و ساماندهی ارتش و نیروی نظامی، ایجاد پاسگاه‌های مرزی و استقرارگاه نظامی در مرزها، ایجاد حکومت‌های مرزداری همانند غسان و حیره؛ ایجاد دیوار و موانع دفاعی درمرز‌ها مانند دیوار چین، هادرین، دیوارگرگان؛ جابه‌جایی اجباری گروه‌های انسانی و اقوام، انعقاد قرار داد‌های عدم تجاوز بین کشورهای همسایه و … از جمله مهمترین راهکارهای حکومت‌ها برای استقرار امنیت در مرز هایشان بوده است.تداوم ناامنی در مناطق مختلف جهان در عصر کنونی و  ایجاد طرح‌های عظیم و پرهزینه انسداد مرز و دیوارکشی در سال‌های اخیر در مرزهای بسیاری از کشورها مانند آمریکا ومکزیک، ایران و افغانستان، هند و پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان، عراق و عربستان، ترکیه وسوریه، و … نشان می‌دهد بر خلاف رویه جهانی شدن‌ها و ایده مرگ مرزها، همچنان حفاظت از مرز و تامین امنیت مرزی کشورها جزء ملاحظات اصلی حکومت‌ها محسوب می‌شود. این اثر بر مبنای پاردایم «امنیت پایدار» و با تاکید بر مرزهای شرقی ایران، به بررسی و تحلیل بستر‌ها و عوامل موثر بر استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی پرداخته است. بدین ترتیب، به جز فصل یک، که به بررسی و تبیین برخی مفاهیم و اصطلاحات پرداخته شده است، در قالب فصول هفتگانه بعدی، مهمترین عوامل و زمینه‌های موثر بر استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

فصل دوم: راهبردها و سیاست حكومت‌ها در مدیریت و كنترل مرز

فصل سوم: اقتصاد مرزنشينان و نقش آن در امنیت مرز و توسعه مناطق مرزی

فصل چهارم: ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی مرزنشینان و امنیت مرز

فصل پنجم: ویژگی‌های طبیعی و نقش آن در امنیت و توسعه مناطق مرزی

فصل ششم: روابط دو كشور همسايه و نقش آن در امنیت مرز و توسعه مناطق مرزی

فصل هفتم: وضعیت ثبات و امنیت در کشور همسایه و نقش آن در امنیت و توسعه مرز

فصل هشتم: حضور و نفوذ قدرت‌های رقیب در کشور همسایه و تاثیر آن بر امنیت مرزها

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا