کتاب «درآمدی بر بیوتروریسم و امنیت شهری» به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

کتاب «درآمدی بر بیوتروریسم و امنیت شهری» تألیف آقای دکتر سیدهادی زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و خانم زهرا نسیمی (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

بیوتروریسم به سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها (عوامل بیولوژیک)، به منظور ایجاد ارعاب یا هلاکت انسان‌ها و نابودی دام‌ها و گیاهان گفته می‌شود. جهان امروز با اشکال مختلف عملیات‌های تروریستی از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی روبرو است. در این میان، بیوتروریسم به دلیل استفاده به نسبت آسان تروریست‌ها از عوامل بیولوژیک، ایجاد ترس عمومی، مبهم و مخفی بودن علائم، امکان گسترش وسیع در جوامع انسانی یا اهداف دامی و گیاهی و… بیشتر مدنظر تروریست‌ها قرار دارد. شهرها به عنوان کانون‌های اصلی جمعیت یکی از مهمترین اهداف در عملیات‌های بیوتروریستی می‌باشند. این اثر تلاش دارد تا در چهار فصل ضمن بررسی و شناخت ماهیت و ابعاد بیوتروریسم، وضعیت آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری را در مقابل این‌گونه اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار دهد و در نهایت به روش‌های حفاظت از زیرساخت‌های شهری در مقابل عملیات‌های بیوتروریستی بپردازد.

  • فصل اول به بررسی و تبیین مفاهیمی چون امنیت، تهدید، تروریسم، ابعاد و انواع تروریسم، بیوتروریسم، سلاح‌ها و جنگ‌های بیولوژیک اختصاص دارد.
  • فصل دوم با محوریت تأثیرات تهدیدات بیولوژیک برعلیه انسان، به بررسی و تحلیل مهمترین عوامل و سلاح‌های بیولوژیک و همچنین میزان و نوع تهدیداتی که این عوامل و سلاح‌های بیولوژیک بر سلامت انسان دارند، می‌پردازد.
  • فصل سوم، ضمن معرفی و گونه‌شناسی زیرساخت‌های خدماتی در شهرها، شیوه‌هایی که این نوع زیرساخت‌ها ممکن است توسط اقدامات بیوتروریستی مورد حمله قرار گیرند را در قالب سناریوهای متعدد مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد.
  • فصل چهارم، مدل‌های مختلف حفاظت از زیرساخت‌های شهری برمبنای روش ارزیابی و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته است.

برای سفارش کتاب با شماره 09155095683  فروشگاه کتاب رئوف در دانشگاه فردوسی مشهد و شماره 09332588104 اقای واعظی تماس بگیرید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا