کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

نویسندگان: دکتر زهرا احمدی پور و قاسم کرمی

نشر انتخاب  1397.

قانون تقسیمات کشوری یکی از مهمترین قوانین حوزه حقوق عمومی است که از جمله با تعریف واحدهای تقسیمات کشوری و بیان شرایط تبدیل واحدهای کوچکتر مثل روستا به شهر، الحاق ،ادغام و ….. از لحاظ سیاسی و ابعاد کلان اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار و یکی از قوانین اصلی مورد استفاده در مدیریت سیاسی فضا است. از تصویب قانون تقسیمات کشوری ایران قریب چهار دهه سپری شده است. در طول مدت اجرای این قانون در بسیاری موارد، برداشت­ها و اختلاف نظرهای متعددی در خصوص موادی از  این قانون وجود داشته که بعضا به تشتت و سردرگمی نزد مجریان و متولیان قانون منتهی گردیده و حتی در برخی موارد اعمال تفسیرهای متفاوت از قانون، موجبات نارضایتی اشخاص ذیربط را فراهم آورده است. از طرفی منبع معتبری که بتوان در موارد ابهام و اختلاف تفسیرناشی از قانون مذکور، برای تعیین تکلیف نهایی به آن تمسک جست، وجود ندارد. بر این اساس نگارندگان که ضمن برخوداری از تخصص دانشگاهی مربوطه(جغرافیای سیاسی) از تجربه طولانی اشتغال در بخش تقسیمات کشوری  وزارت کشور و استانداری تهران بهره مند می باشند، با توجه به تجربیات عملی حاصل از تصدی اجرای این قانون و تماس نزدیک با چالش­ها و مشکلاتی که تفسیر نادرست از قانون می­تواند زمینه ساز آن گردد، بر خود واجب دیدند توضیح و تفسیر صحیح مواد این قانون را در قالب کتابی منتشر نمایند تا ضمن به اشتراک گذاشتن تجارب عملی و تخصص علمی خود در این حوزه با متولیان اجرای این قانون، به سهم خود گامی در راه کاستن مشکلات ناشی از اختلاف تفسیر بردارند. با توجه به اینکه کتاب حاضر نخستین اثر با رویکرد توضیح و تفسیر مواد، در خصوص قانون تقسیمات کشوری است لذا بدیهی است که مصون از کاستی و ایراد نیست بنابراین صاحبنظران می­توانند با بیان نقطه نظرات ارزشمند خود نگارندگان را در برطرف نمودن اشکالات این اثر و تکمیل و غنای آن یاری نمایند.

در این کتاب مواد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که یکی از قوانین مهم در حوزه حقوق عمومی بوده و از لحاظ سیاسی و ابعاد کلان اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد مورد بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرها و برداشت های متفاوتی که در خصوص برخی از مواد این قانون در نزد مجریان و متولیان برخی از قوانین با این قانون وجود دارد شرح داده شده است. این کتاب جنبه کاربردی داشته و می­تواند به عنوان یک منبع ملاک عمل برای شهرداری­ها، فرمانداری­ها و بخشداری­ها مفید واقع گردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا